Scroll To Top

“Studie- och yrkesvägledning” Skolverket

Studie- och yrkesvägledningSYV
Syftet är att visa vi kan arbeta tillsammans för att få syn på vilka kompetenser man har och hur man kan använda dem gemensamt i undervisningen för att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda val inför framtiden.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala