Scroll To Top

“SYV på lektionen (7-9)” Skolverket

SYV på lektionen (7-9)Sju timmar om...
I läroplanen för grundskolan poängteras att all personal i skolan har ett ansvar för studie- och yrkesvägledningen.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala