Scroll To Top

“Modellandets kraft” KvUtiS

Syftet är att stödja och utveckla elevernas förmåga att ta ansvar genom att arbeta med modellande arbetssätt. Genom att modella för eleverna kan vi hjälpa och stödja dem tills de på egen hand klarar av det som de inte tidigare klarade av.

  • Lära oss om att modella för eleverna
  • Planera en lektion där vi modellar tillsammans med eleverna
  • Använda kriterier för att få syn på elevernas engagemang

Klicka för att ta del av lärmodul.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala