Läroplan för grundsärskolan 2011

Läroplan för grundsärskolan 2011 Bokomslag Läroplan för grundsärskolan 2011
Skolverket
2011
166

Hösten 2011 trädde den nya läroplanen med kursplaner för grundsärskolan ikraft.

Läroplanen innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Share Button