Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Bokomslag Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010
Skolverket
2016
20

Lpfö98 innehåller två delar:

1. Förskolans värdegrund och uppdrag
2. Mål och riktlinjer

Share Button