Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (rev 2016) Bokomslag Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (rev 2016)
Skolverket
2011 (rev2016)
286

Den samlade läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Läs Lgr11

Share Button