Scroll To Top

Chefsinternat 21-22 okt 2021

Här finner du underlag för chefsinternatet den 21-22 oktober 2021:

 • program dag 1 och dag 2
 • gruppindelning
 • arbetsgång för grupparbete
 • matris som stöd för gruppens arbete
 • instruktion för gallery walk, samt
 • instruktion för individuellt skrivande

Process och program

Presentationer:

 

Inspiration och teori 21 okt

12.00 Lunch
13.00  Inledning
14.00  Datorisering och digitalisering, Troed Troedsson
15.30  Kaffe
16.00  I huvudet på en ledare, Anna Tuvesson
16.30  Avslutning
19.00  Mingel
19.30  Middag

Dela, analysera, prioritera 22 okt

9.00  Inledning
9.30  I huvudet på en IKT-samordnare,   Johan Palmgren
10.00  Dela, analysera, prioritera – Grupparbete – Arbetsfika
11.00  Gallery walk
11.45  Leda digitalisering, Individuellt skrivande
12.15  Löpeld och utvärdering
12.30  Lunch

Dela analysera, prioritera

Grupper

Arbetsgång för gruppens arbete

 1. Utse en samtalsledare för gruppen.
 2. Inledande runda – dela med er om insikter och aha-upplevelser
 3. Om digitalisering – utifrån förberedelser och enkät:

Enskilt: Använd post-it-lappar. På gula lappar beskriver du något som är framgångsrikt i din verksamhet. På färgade lappar beskriver du något som utmanar/behöver utvecklas i din verksamhet.

Tillsammans: Turas om att placera post-it-lappar i gemensam matris. Förklara och resonera om placering tillsammans. Fokus på det mest utmärkande innovationen i matrisen.

4. Avslutande runda.

Vad ser ni för mönster?
Inom vilka delar är vi starka? Vilka är styrkorna?
Inom vilka delar har vi stora utmaningar? Vilka är utmaningarna? 
Inom vilka delar råder stor likvärdighet?
Inom vilka delar har vi stora skillnader?

5. Utse en gallerist och förbered en gallery walk

Matris som stöd för grupparbetet

Presentation genom gallery walk

Tidsåtgång: 30 min (4 minuter per stopp + 1 minut till förflyttning)

 1. En person i varje grupp utnämns till gallerist. Galleristen stannar kvar vid gruppens matris under hela övningen och har i uppgift att presentera gruppens matris för övriga grupper.
 2. Vid signal roterar samtliga grupper ett steg medsols för att lyssna och ta del av nästa grupps matris. Övningen fortsätter tills alla grupper lyssnat till alla gallerister.
 3. När grupperna roterat ett helt varv, dvs efter sex rundor, är övningen slut.

Leda digitalisering – individuellt skrivande

”1:2, Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna”

 1. Hur behöver jag leda och organisera digitaliseringsarbetet framöver?

Processer/roller/strukturer
Kompetens
Motivation/drivkrafter
Kultur

Vad måste till nu?
Vad måste bort?
Var finns flaskhalsen idag?

 2. Vad behöver du och organisationen för att driva digitaliseringsarbetet vidare?

3. Sammanfatta din viktigaste slutsats kring vad du behöver göra framåt, i en mening.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala