Scroll To Top

Lektionsstruktur på Spångholmsskolan

Att alla elever möter en liknande lektionsstruktur på alla lektioner, för olika lärare, gynnar elevers möjligheter till att prestera bra. Det skapar en homogenitet och en förutsägbarhet som alla barn och unga mår bra av.

Grundtanken är att vi ska hjälpa eleverna att “kroka fast” den aktuella lektionen i en föregående och på så sätt hjälpa dem att skapa ett sammanhang och en förståelse för den aktuella lektionen.

En tänkt lektionsstruktur kan se ut enligt följande:

Uppföljning
Vulkanutbrott (återkoppla till det som gjordes förra lektionen som handlade om vulkanutbrott).

Mål
Lära oss om orsaker till tsunamis och dess verkan.

Uppgift
Se ett filmklipp om tsunamis, gruppdiskussion utifrån frågor.

Sammanfattning
Gemensam diskussion och skriftlig sammanfattning utifrån filmen och diskussionerna.

Avstämning
Vad lärde vi oss idag? Vad kan förbättras? (lärkvitton)

Nästa lektion
Vi kommer att prata om jordbävningar

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala