Scroll To Top

Litteratur- och medielista till seminarium den 16/11

Ditt pedagogiska uppdrag:

Hur har min undervisning påverkats av det jag läste i litteraturseminariet?

  1. Välj litteratur, podd eller ur-program som intresserar dig.
  2. Läs och låt dig inspireras
  3. Välj något ur litteraturen som du vill prova för att utveckla din egen undervisning.
  4. Planera och genomför i klassrummet.
  5. Utvärdera  – skriv ner hur det gick och försöka analysera resultatet (kortfattat)

Vi talar om vår läsning och hur det påverkade vår undervisning på studiedagen måndagen den 16/11. Ta med er era individuella utvärderingar till litteraturseminariet.

Litteratur- och medielista

UR:s serie “Lärlabbet” med 4 avsnitt, ca 30 min/ avsnitt
“För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.”

UR:s serie ”Pluggkoden” med 4 avsnitt , knappt ½ h per avsnitt:
“Att plugga utan strategier är som att leta efter en skatt utan skattkarta.”

Det säger guldäpplebelönade läraren Martin Fernström som här tillhandahåller enklare, snabbare och mer effektiva sätt att plugga. I varje program följer han en elev när denne tillämpar nya strategier, tekniker och tankesätt för att uppnå bättre resultat i skolan. Det är strategier som ska ge eleverna självförtroende och motivation till en roligare och mer givande skolgång, där kunskaper lättare fastnar och stannar kvar


PODCASTS FRÅN VETENSKAPSRADION:

“PISA-doktrinen”, vad ska göras åt svensk skola?http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/556488?programid=4740

“Norsk provhets och finsk arbetsro”,
Efter dåligt resultat i Pisa-testet satsar Norge på fler mätningar och utvärderingar av elever, lärare och rektorer. Finland som flera gånger vunnit Pisa-tävlingen har gått en annan väg. Där står lärarna för utvärderingen av eleverna.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/536411?programid=412

“Undervisningskonsulterna och forskarna”
Både forskare och konsulter anlitas för att försöka förbättra svenska skolelevers resultat. Med hjälp av lärdomar från konsultbolaget McKinsey hoppas skolor i 50 svenska kommuner att elevernas resultatska förbättras. Det ska ske genom effektivare möten och mer lärarsamarbete som ska ge mer tid över till undervisning
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/533537?programid=412


”Att bedöma och sätta betyg- Tio utmaningar i lärarens vardag”
Boken riktar sig till både lärarstuderande och verksamma lärare inom grund- och gymnasieskola. Boken kan användas som diskussions- reflektionsunderlag och i arbete med bedömning och betygsättning

Boken belyser hur samverkan mellan praktiskt erfarenhet, skolans styrdokument och aktuell forskning kan stärka professionen. Ambitionen är också att visa det som inte låter sig fångas i entydiga riktlinjer från myndigheter eller i forskning. Den enskilda läraren har, trots allt, ett stort handlingsutrymme i sin yrkesutövning.


”Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem, möjligheter”
(Skolverket) Detta stödmaterial har tagits fram som ett svar på det växande intresset kring bedömning i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stödmaterialet är en del i Skolverkets arbete för att stödja genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig bedömning.


Flickor med AD/HD av Kathleen G Nadeau, Elen B Littman, Patricia O Quinn.
( Evelina läser denna bok och kommer att delge oss andra. Eventuellt har Nils möjlighet att köpa in fler ex av denna bok för den som så önskar)


”Dokumentation för lärande”
Dokumentation är ett kraftfullt verktyg för lärande. Daniel Sandin presenterar en beprövad och välfungerande modell, där lärarens dokumentation blir ett stort stöd i både det formativa bedömningsarbetet och vid betygsättningen. Framställningen är konkret, tydligt förankrad i forskningsresultat, och utgår från en verklighet som lärare känner igen sig i.


Hjärnkoll på skolan av Martin Ingvar, Gunilla Eldh
Martin Ingvar och Gunilla Eldh är aktuella med en ny Hjärnkoll-bok, denna gång i skolans sfär i Hjärnkoll på skolan. Hjärnans utveckling förutsätter att vi vuxna kan ge barnen motivation, återkoppling, utmaningar och trygghet. Barnhjärnan är också känslig för miljöfaktorer som mat, sömn och fysisk aktivitet. Martin Ingvar och Gunilla Eldh ger här ett hjärnperspektiv på den svenska skolan. Deras utgångspunkt är att livet i klassrummet behöver nytt syre från hjärnforskning och beteendevetenskap. Skolan ska inte vara ett slagfält för ideologi, dagspolitik och pedagogiska doktriner. Det är dags att lyssna till vad vetenskapen har att säga.


SPRÅKUTVECKLANDE SO-UNDERVISNING AV MARIA BJERREGAARD MFL.

Alla lärare är språklärare!
Detta är en handbok för dig som arbetar som SO-lärare. Den ger dig konkreta verktyg för att öka elevernas förståelse för ämnet!

Språk- och kunskapsutvecklande
Idag ingår det i ämneslärarens uppdrag att utveckla både elevernas kunskaper och elevernas språk. När eleverna arbetar med SO-ämnet är ju språket, kunskaperna och tänkandet sammanlänkat. Därför behöver eleverna få språkliga strategier av dig som lärare för att på bästa sätt ta sig an ämnesinnehållet.

Konkreta arbetssätt och metoder
Språkutvecklande SO-undervisning innehåller konkreta lektionsupplägg, metoder och arbetssätt, alla med utgångspunkten i SO-ämnet. Boken hjälper dig till exempel med hur du:

  • stöttar eleverna genom läsningen av en läromedelstext
  • gör språkutvecklande uppgifter och övningar
  • formulerar muntligt, utmanande frågor
  • går igenom svåra ord i en text osv.

 

God Utbildning Och Dålig av Inger Enkvist
Varför har Sverige problem med utbildningen? God utbildning och dålig. Internationella exempel visar genom jämförelser med andra länder vilka förändringar som bör vidtas i Sverige. De goda exemplen hämtas från Finland och länder som Japan och Kina och de dåliga bland annat från ytterområdena till de stora städerna i Frankrike. USA får vara exempel på både god och dålig utbildning. I länder där utbildningen fungerar bra samverkar elevernas ansträngningar, föräldrarnas stöd och lärarnas skicklighet.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala