Scroll To Top

Modell för kollegasamtal

Kollegasamtal

Borås har arbetat med att utveckla Bedömning för lärande genom Teacher Learning Communities (TLC) sedan 2008. Här följer ett upplägget för TLC och de lärmöten som regelbundet sker för att samtala om arbetet.

SAMTALSMODELL

1. INTRODUKTION (5 MINUTER)
Agendan för mötet och planeringen för nytt lärande presenteras.
2. STARTAKTIVITET (5 MINUTER)
Deltagarna engageras i en aktivitet som hjälp för att fokusera på det egna lärandet.
3. FEEDBACK (25 MINUTER)
Varje lärare ger en kort rapport om det de åtog sig att pröva under avsnittet “personlig planering” vid föregående möte. Resten av gruppen lyssnar uppskattande och erbjuder sedan sitt stöd för att driva den individuella planeringen framåt.
4. NYTT LÄRANDE OM FORMATIV BEDÖMNING (20 MINUTER)
För att ge varje TLC- möte en del nytt stoff och en stadig ström av nya idéer, har varje möte en aktivitet som introducerar några nya idéer som rör formativ bedömning. Det kan vara en uppgift, en video att titta på och diskutera eller en läsecirkel där lärare diskuterar betydelsen för formativ bedömning utifrån det bokavsnitt de har läst under den senaste månaden.
5. PERSONLIG AKTIONSPLANERING (15 MINUTER)
Den näst sista aktiviteten för varje session innebär att varje deltagare planerar i detalj vad de hoppas att kunna utföra före nästa möte. Det kan inkludera att pröva nya idéer eller det kan helt enkelt vara att konsolidera de tekniker som de redan har experimenterat med. Detta är också en bra tidpunkt för deltagarna att planera för samplanering och lektionsobservationer som de ska genomföra hos varandra. Det är vår erfarenhet att om deltagarna lämnar mötet utan en bestämd dag och tid att observera varandra, så är det mycket mindre sannolikt att observationerna blir av (Maher & loffes, 2007).
6. SAMMANFATTNING AV LÄRANDE (5 MINUTER)
De sista fem minuterna av mötet diskuterar gruppen om de har uppnått de avsikter med lärande de ställt upp för mötet. Om de inte har det, finns det tid för gruppen att besluta vad man ska göra åt det.
Klicka på + för att läsa mer om varje del.

Erfarenheter från Borås:

– Ca 6-8 personer
– Ca 1 timme och 30 minuter
– Håll fokus och håll mötet strukturerat
– Förklara för eleverna, varför gör jag så här
– Håll i, håll ut, håll kvar
– Samtalsgrupperna är den viktigaste funktionen för att göra det möjligt att utveckla nya vanor

Mötena dokumenteras utifrån följande punkter:
– Frågeställning
– Datum
– Syftet med träffen var…
– Vi pratade om…
– Reflektioner under träffen…
– Slutsatser/lärdomar…
– Inför nästa träff tänker vi…
– Svårigheter i lärprocessen…
– Deltagare
– Dokumentatör

Protokollen ska vara tillgängliga för andra kollegor att läsa.

Share Button

En reaktion på ”Modell för kollegasamtal”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala