Nyanlända elevers lärande

Har ni nyanlända elever på er skola? Se nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar.

Nyanlända elevers lärande – del 1: Visar lärande exempel med fokus på organisation, mottagande och det systematiska kvalitetsarbetet. (Filmens längd 15:13)

Nyanlända elevers lärande – del 2: Tar upp lärande exempel med fokus på rektors roll och lärarens kompetens i samband med att nyanlända elever inkluderas i skolarbetet. (Filmens längd 20:42)

Nedanstående film är en intervju med Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, i vilken Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson samtalar om mottagande, organisation och undervisning för nyanlända elever. (Filmens längd 19:42)

Frågor för reflektion

Använd gärna filmerna som utgångspunkt i samtalen om ert systematiska kvalitetsarbete.
Filmerna lyfter fram viktiga frågor om uppföljning av elevens resultat, roller, ansvar och organisation.
Några frågeställningar är särskilt aktuella och vanliga: 
  • Hur kan mottagandet av nyanlända elever utvecklas och förbättras?
  • Vilka kompetenser behövs hos huvudman, rektor och lärare?
  • Hur arbetar vi för att inkludera nyanlända elever i skolarbetet?

Läs Frågor för reflektion på Skolverket.se.

Share Button