Nyhet om betygsstegen B och D

Innebörden av till övervägande del utvidgas och gäller redan nu.

Skolverket utvidgar innebörden av till övervägande del för betygsstegen B och D. Den här utvidgade innebörden gäller redan nu. Läraren tar alltså även hänsyn till hur väl utvecklade de delar är som eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav när läraren bedömer om det kan anses vara till övervägande del uppfyllt eller ej.

Betygssklan_1

Läs vidare på Skolverket.se och Skolverkets informationsbrev till betygssättande lärare.

Share Button