Scroll To Top

Lyssna på Johan Lundgren berätta om rollen som Utbildningschef

Magister Nordström intervjuar Svedala kommuns Johan Lundgren om rollen som Utbildningschef.

Utbildningschef Johan Lundgren – “Superskolan”

I podden Superskolan intervjuar Magister Nordström Svedalas utbildningschef Johan Lundgren som berättar om arbetet med att bli Sveriges bästa skolkommun.

Klicka här för att lyssna på podden på Spotify.

Share Button

Förstelärare bloggar höstterminen 2018

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare och deras tankar och reflektioner om utbildning och undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under hösten 2018, sorterade efter skola och tema.

Fortsätt läsa Förstelärare bloggar höstterminen 2018

Share Button

Svedala kommun på plats 31 i skolranking

Idag släpper Sveriges kommuner och landsting sin skolrankning Öppna jämförelser grundskola 2018.

I Öppna jämförelser 2018  placerar Svedala kommun sig på 31:e plats i rankingen och plats 30 för elever i kommunala skolor. I Skåne hamnar Svedala på 5:e plats.

– Resultatet I SKL:s mätning är bra. Vi ligger på plats 31 utav 290 kommuner och levererar generellt sett ett bra resultat. Titta t.ex. på gymnasiebehörigheten i våras där 92,5 % av avgångseleverna i åk 9 nådde upp till behörighet för att söka till gymnasiet. Vi arbetar långsiktigt med att öka antalet anställda i vår verksamhet och vi har i Kommunfullmäktige säkrat ca 12 miljoner extra till Utbildningsnämnden för perioden 2018-2021 när det gäller att öka lärartätheten i våra skolor, säger Hans Järvestam, Ordf. i Utbildningsnämnden (M).

Alla ska lyckas

Fortsätt läsa Svedala kommun på plats 31 i skolranking

Share Button

Långsiktigt arbete leder till goda resultat

Lärarförbundet kom idag ut med sin skolrankning Bästa skolkommun. Svedala ligger på plats 47 av 290, vilket innebär att Svedala kommun klättrar 7 platser från fjolårets plats 54. I Skåne hamnar Svedala på 7:e plats, en förbättring med två placeringar.

—Vi arbetar långsiktigt och skruvar och förfinar kontinuerligt vårt arbete och jag är imponerad över vad vår verksamhet levererar. Vår personal och våra ledare visar på både kompetens och vilja att göra skillnad, säger Lise-Lott Nilsson, grundskolechef i Svedala kommun.

Alla ska lyckas

Svedala rankas högt inom områdena:
• Utbildade lärare (31)
• Lärarlöner (33)
• Andel barn i förskola (6)
• Meritvärde åk 9 (27)
• Andel godkända elever (19)
• Behörighet för högskolestudier (22)

Utbildningschef Johan Lundgren är stolt över resultatet men ser även att det finns saker som behöver förbättras och arbetas vidare med:
— På huvudmannanivå har vi ett antal områden som vi satsar på över tid och som vi tänker ska leda till ännu bättre resultat på sikt. Det är viktigt att vi värnar om våra medarbetare, om deras mående och möjligheter att göra ett gott jobb. Vi vill vara en attraktiv kommun att arbeta i. Fortsätt läsa Långsiktigt arbete leder till goda resultat

Share Button

Analysera för att alla ska lyckas

Höstterminen 2018 genomfördes åtta analysworkshops tillsammans med lednings- och utvecklingsgrupper på samtliga grundskolor i Svedala kommun. I dessa workshops introducerades en modell för analys som kan användas både på ledningsnivå och i arbetslag för att göra analyser av olika resultat.

Analysworkshops, höstterminen 2018

Grundprinciperna i modellen

  • Använd resultatuppföljning för att identifiera problemområden
  • Ta stöd i strukturer och begrepp för att formulera hypoteser
  • Sortera åtgärder och åtaganden. Vad behöver åtgärdas, säkerställas, utvecklas?
  • Planera. Vem, vad och när?

Fortsätt läsa Analysera för att alla ska lyckas

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala