Scroll To Top

Svedala skolor på plats 16

Lärarförbundet har presenterat sin årliga ranking över landets skolor och Svedala hamnar på plats 16. Förra året placerade sig Svedala på en 18:e plats.

Idag presenterar Lärarförbundet sin ranking Bästa skolkommun. Svedala har klättrat två placeringar sedan förra året och placerar sig nu på en 16:e plats. Svedala lyckas särskilt väl inom områdena “lön”(6), “avtalspart”(2) och “andel barn i förskola” (10).

ranking

Bästa skolkommun är Vellinge som klättrar upp från en andraplacering 2013.

Share Button

Startkit – Kollegialt lärande med BFL

Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Klicka på bilden för att komma till startkittetKlicka på bilden för att komma till startkitet

Innehåll i startkit
1  Förutsättningar
2 Upplägg och innehåll
3 Annat stödmaterial

Share Button

Matematiklyftet läsåret 14/15

Matematiklyftet

I Svedala genomgick 73 lärare matematiklyftet 13/14 och läsåret 14/15 kommer ytterligare 17 att delta.

Läs mer på Skolverkets lärportal för matematik.
Läs informationsbrev till deltagare i matematiklyftet 14-15.

Matematikhandledare i Svedala kommun

Malin Sjöberg, matematikhandledere.

Deltagare matematiklyftet, läsåret 14/15

1-3 Svedala, varannan onsdag
Johan Olsson MB
Mats Aronzon MB
Sandra Blad  RO

4-6 Svedala
Christina Mattsson  MB
Helen Nilsson RS
Christine Rosenquist MB

1-3 Bara, varannan torsdag
Rikard Linde
Pernilla Svensson
Annette Månsson Jarl
Caroline Åkesson
Christina Carlsson
Linn Alsenfelt Pamp

7-9 Bara, varannan torsdag
Petra Larsson
Milena Prosperi
Hisham Majid
Pernilla Rausek Nilsen (Naverlönn)

Schemat som PDF
Schemat

Klicka för att förstora schemat

Share Button

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Bokomslag Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Skolverket
2014
73

Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna.

Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare.

Share Button

Forskning för klassrummet

Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Bokomslag Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken
Skolverket
Skolverket
2013
92

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaserat arbetssätt. Utgångspunkten är att en skicklig lärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala