Scroll To Top

Formativ bedömning i praktiken

Formativ bedömning i praktiken Bokomslag Formativ bedömning i praktiken
Helena Wallberg
Gothia Fortbildning
2013
144

Ett formativt förhållningssätt ger eleverna mer information om vad läraren ser i deras arbete och öppnar fler vägar att nå målen. Läraren får möjlighet att kontinuerligt utvärdera och utveckla sin undervisning och eleverna blir själva medvetna bedömare av kvalitet och arbetssätt och kan på så sätt ta ökat ansvar för sitt lärande. Dessutom blir vardagen i klassrummet roligare och mer kreativ när bedömningen integreras med undervisningen.

I boken beskrivs på ett tydligt och konkret sätt hur man kan planera, genomföra och utveckla sin undervisning med hjälp av ett formativt synsätt. Syftet med boken är att ge råg i ryggen åt den lärare som känner sig tyngd av blanketter och matriser och istället vill ägna sig åt lärandet tillsammans med eleverna.

Ur innehållet:

  • Terminsstart: planera för ett nytt förhållnings- och arbetssätt
  • Planera terminen och kursen
  • De första lektionerna
  • Lektionernas innehåll
  • Informellt bedömningsunderlag
  • Formellt bedömningsunderlag: planera och sätta igång en uppgift
  • Återkoppling och uppföljning under arbetets gång
  • Nationella prov
  • Samla ihop underlag samt betygssamtal
  • Utvärdera kursen, terminen eller läråret

Läs Helena Wallbergs blogg Formativ bedömning i praktiken

Share Button

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (rev 2016) Bokomslag Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (rev 2016)
Skolverket
2011 (rev2016)
286

Den samlade läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Läs Lgr11

Share Button

En massa testinlägg

Ännu ett inlägg…

Share Button

Ett inlägg på nyheter

Detta är ett testinlägg på nyheter.Kamratbedömning

Share Button

Ny version av KvUtiS

wordpressPrecis som förra versionen av Kvalitet och utveckling i Svedala så använder vi oss av WordPress. Vi har valt temat “Twenty-Fourteen” och anpassat sidan efter kommunens grafiska profil. Övriga tillägg som är installerade är TablePress vars funktion tillåter att man snyggt kunna lägga in tabeller. För närvarande har vi version 3.9 “Smith” av WordPress.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala