PISA 2015 SKL:s matematiksatsning med fokus på styrning och ledning

Svedala medverkar i SKL:s satsning med fokus på styrning och ledning inom området matematik. 

Läs Svedalas tredje missiv om fungerande rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling
Läs Svedalas tredje missiv om fungerande rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling

Fokusområdet för vårens arbete är Fungerande rutiner för systematisk återkoppling och uppföljning  och har behandlats både på hemmaplan och tillsammans med övriga Skånekommuner vid Skånes nätverksträff 16-17 april. Terminens missiv bestod av två frågor som besvarats på varje nivå.

1. På vilket sätt har rutinerna för systematisk uppföljning och återkoppling förändrats sedan 2012?

2. Hur har det gått med era tidigare åtaganden?

Läs Svedalas missiv och läs Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens 201504.

Lokala PISA-nätverket

Det lokala nätverket förbereds underlag till de regionala nätverksträffarna samt bearbetar den återkoppling i form av kritik och förslag som kommit fram där. I det lokala nätverket ingår:

Politiskt nivå
Daniel Pedersen (ordf. utbildningsnämnden)
Sebastian Svärdebrandt (1:e vice ordf. utbildningsnämnden)
Jesper Sennertoft (2:a vice ordförande)

Förvaltningsnivå
Johan Lundgren (utbildningschef)
Michael Rystad (utvecklingsstrateg) – kontaktperson

Rektorsnivå
Marie Andreasson (rektor)
Johannes Franck (rektor gymnasium)
Kerstin Pettersson-Brodda (rektor)
MarieLouise Enochsson (förskolechef)

Lärarnivå
Björn Persson (lärare)
Cristian Abrahamsson (lärare)
Malin Sjöberg (lärare)
Caroline Åkesson (lärare)
Susan Henriksson (förskollärare)

Share Button