Scroll To Top

PMI-analys – Plus Minus Intressant

Denna enkla metod är användbar, både för individuell problemlösning och för användning i grupp. I SKL:s matematiknätverk för styrning och ledning där Svedala deltar används den för att diskutera olika aspekter av Svedalas och andra kommuners styrnings och ledningsorganisationer.

PMI är en förkortning som står för:

P = Plus. Allt positivt. Alla fördelar.
M = Minus. Alla hinder, nackdelar, problem och brister.
I = Intressant/viktigt. Vad är viktigt att tänka på. Intressanta uppslag. Saker som bör studeras/utredas närmare. Kopplingar till andra idéer.

Så här kan man arbeta med PMI

 1. Förklara analysmetoden – vad den går ut på och hur ni avser att använda den
 2. Börja med PLUS. Lista alla tänkbara positiva fördelar. Om man börjar med minus finns det en risk att man fastnar i negativa tankebanor och får svårt att se det positiva.
 3. Går därefter över på MINUS. Lista på samma sätt alla nackdelar, problem och brister som ni kan komma på.
 4. En del saker är kanske varken plus eller minus. Behöver något utredas närmare? Kan vi koppla detta till något annat? Intressanta tankar om framtiden? Gör en genomgång av allt ni kommit fram till under alla tre rubrikerna. Fråga efter kompletteringar. Oftast kommer ett antal tillägg.

Nu när ni tillsammans har betraktat olika sidor och lagt alla fakta på bordet, är det dags att gå vidare.

 1. Ta fram de viktigaste fördelarna
 2. De allvarligaste nackdelarna
 3. Det viktigaste av det intressanta

Nu kan ni förmodligen ta ställning till:

 • Om ni inte ska agera.
 • Om strategier behövs för att undvika problem i framtiden
 • Om åtgärder behövs
 • Om ni behöver agera. Vem ska ansvara för detta?
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala