Policyidéer för svensk skola

Policyidéer för svensk skola
J.E. Gustafsson, S. Sörlin, J Vlachos
SNS Förlag
2016
146

Indikationerna på problemen i svensk skola är många. De sjunkande resultaten i jämförande internationella undersökningar är bara ett av dem. Allt fler lämnar skolan utan fullständiga betyg och likvärdigheten i svensk skola ifrågasätts. I denna forskningsrapport ger tre forskare från olika discipliner – nationalekonomi, pedagogik och historia – sin bild av utvecklingen i den svenska skolan och analyserar dess orsaker.

Författarna uppmärksammar kvalitets- och resultatfrågor, lärarnas ställning och utbildning, undervisningskvaliteten, likvärdigheten, resurser och betyg och hur de stora reformerna på 1990-talet verkat.

Rapporten avslutas med att de tre författarna pekar ut en möjlig reformdagordning för svensk skola.

Share Button