Positivt besked till Naverlönnskolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan

Skolinspektionen har gjort en fördjupad tillsyn på tre av våra grundskolor: Kyrkskolan, Roslättskolan och Naverlönnskolan och beskeden har varit positiva – inga brister konstaterade!

Kyrkskolan
Lena Fröbrant – stolt rektor på Kyrkskolan och Roslättskolan

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Och i höst var det Svedala kommuns tur att granskas.

Skolinspektionen valde tre skolor som skulle genomgå en fördjupad tillsyn: Roslätt-, Kyrk och Naverlönnskolan och under augusti har inspektörer granskat enkäter och dokumentation, gjort lektionsbesök och intervjuat rektorer, lärare, annan personal och elever på skolorna. Och den senaste veckan har beskeden kommit. Först Naverlönn, sedan Kyrkskolan och idag även Roslättskolan – Inga brister konstaterade!

Stort grattis till alla elever, all personal och ledning på våra skolor! Riktigt bra jobbat!

Johan Lundgren, stolt utbildningschef

Ta del av Skolinspektionens beslut och rapporter.

Share Button