Så mycket bättre tillsammans!

Skolornas kompetensutvecklingsdag 15 augusti
#ViHarBestämtOss

Var: Aggarpshallen
När: 15 augusti 20238.30 Vi har bestämt oss! 9.00 Beprövad erfarenhet, Anette Jahnke 10.10 Elevdemokrati och elevinflytande, Lilian Helgason 11.00 Föreläsningar i spår 12.00 Lunch 13.00 Uppstart 13.05 God undervisning, Urban Hansson 14.20 Fika 15.00 Hjärnforskning i vardagen, Lena Skogholm 16.15 Avslutning 16.30 Dagen slut

Vi hjälps åt att göra en bra dag tillsammans

Vi kommer att vara över 500 deltagare på konferensen och därför är det viktigt att vi hjälps åt för att göra dagen bra:

 • samåk gärna då det minskar trycket på parkeringarna
 • vid lunch, fika och förflyttningar till olika salar behöver vi hjälpas åt så att det inte blir trångt eller bildas köer
 • håll tider och gå till det spår som du blivit tilldelad
 • orientera dig på kartorna så att du vet till vilka delar av byggnaderna du ska ta dig till vid föreläsningar och måltider
 • frukost serveras i Aggarpsskolans foajé med drop in från 7.45. Dagen inleds 8.30 i Aggarpshallen

Föreläsare

Beprövad erfarenhet,  Anette Jahnke

Anette JankheAnette Jahnke är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskare och projektledare vid forskningsinstitutet Ifous. I sin forskning har hon intresserat sig för den praktiska kunskapens natur och betydelse för lärares, rektorers och elevers kunskapsutveckling. Anettes presentation (PDF)

Elevdemokrati och elevinflytande, Lilian Helgason

Lilian HelgasonLilian Helgason representerar över 12 000 högstadieelever som ordförande för Sveriges Elevråd, Sveriges största elevorganisation på högstadiet.
Lilians presentation (PDF)

 

God undervisning, Urban Hansson

Urban HanssonUrban Hansson Urban Hanssonarbetar för att utveckla ledarskap och arbetsformer inom utbildningsorganisationer, kommuner, offentlig förvaltning och i näringslivet. Urban har tillsammans med Skolkompaniet erfarenheter från mer än 2000 lektionsbesök som mynnat ut i ett koncept som visar undervisnings-skicklighet i praktiken. Urbans presentation (PDF)

Hjärnsmart vardag, Lena Skogholm

Lena SkogholmLena Skogholm Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog med specialisering i hur vi kan dra nytta av hjärnforskning i vår egen vardag. Under föreläsning får du ta del av konkreta verktyg till att utveckla ett proffsigare bemötande, ledarskap, kommunikation och skapa en resultatgivande social arbetsmiljö. Lena är författaren bakom de bästsäljande böckerna Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv och hennes senaste bok Livskoden enligt hjärnan.
Lenas webbsida Lenaskogholm.se

Presentationer i spår 1 -11

Spår 1 (idrottshallen)

Moderator: Anders Dybner

Hur får man systematik i det systematiska kvalitetsarbetet?
Klågerupskolan:  Cristian Abrahamsson

Analys för utveckling
Baraskolan: Sofie Kjellander, Erika Lindström och Annika Holm

Spår 2 (aktivitetshallen)

Moderator: Anders Stenström

Casemetodiken – ett sätt att utveckla språk- och kunskapsutveckling genom kollegiala samtal
Aggarpsskolan: Annika Hernmo och Andreas Ekblad

Ordförrådets betydelse för skolframgång
Språkteamet, Barn- och elevhälsan: Ulrika Trivin och Emma Gullin

Spår 3 (höger, sal 3)

Moderator: Stina Landén

Utepedagogik och lekarbete i anpassad grundskola
Aggarpsskolan: Ida Andersson Boethius

Familjerast – lite av en berg-och-dal-bana!  
Roslättsskolan: Ulrika Janér

Spår 4 (höger, sal 4)

Moderator: Lena Fröbrant

Låga trösklar
Aggarpsskolan: Fredrik Oxlin

Problemlösningsmodul från Skolverket
Klågerupskolan: Mia Kniberg

Spår 5 (höger, sal 5)

Moderator: Marie Andreasson

Framgångsrika strukturer och systematisk analys i utvecklingsarbetet
Marbäckskolan: Maria Danielsson, Monika Löfstedt, Margareta Brönmark, Marie Karlsson och Frida Celander

Att vidareutveckla ett förbättringsarbete.
Roslättsskolan: Ann-Kristin Karlsson och Linn Tilly

Spår 6 (höger, sal 6)

Moderator: Kim Lidell

Tydliggörande pedagogik
Kyrkskolan: Liselott Larsson och Viktoria Stigsson

Differentierad undervisning i anpassad grundskola
Kyrkskolan: Caroline Nilsson

Spår 7 (höger, sal 7)

Moderator: Sara Åberg

Självledarskap som skapar skillnad
NFU: Ulrica Larsson och Eva Andersson

Elevdelaktighet – elevstödjare i verksamheten
Spångholmsskolan: Linda Sonesson och Markus Stagevik

Spår 8 (vänster, sal 8)

Moderator: Ann-Sofie Åkesson

Hur kan vi få eleverna på Kyrkskolans fritidshem att bli aktiva producenter genom digitala verktyg?
Kyrkskolan: Malin Ek, Malin Hägg och Visar Kadriu

Från teori till praktik, differentierad undervisning
Kyrkskolan: Jenny Uttke och Kathrin Runge

Spår 9 (vänster, sal 9)

Moderator: Therese Andersson

Ugglans GERT – ett värdegrundsarbete för hela skolan
Marbäckskolan: Linda Sernerup, Jessica Rexert, Karolina Landsiö och Marcus Wictor

Stationsarbete – en varierad och differentierad undervisning
Kyrkskolan: Nathalie Lindgren

Spår 10 (vänster, sal 10)

Moderator: Anna Moberg

Missad undervisning – ett närvarofrämjande arbete
NFU: Linnea Strand, Ulrika Delbrant och Anastasia Karakitsos

Från “någon annan” till samverkan – vår väg mot ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete
Naverlönnskolan: John Orevad, Terese Alfredsson och Anna Moberg

Spår 11 (vänster, sal 11)

Moderator: Jennie Zielinski

Didaktik, Ledarskap, Relationer- ett utvecklingsarbete för en ökad studiero
Naverlönnskolan: Charlotta Westberg Jonason, Cornelia Falkentoft och Jenni Larsson

Ökad samsyn kring betyg och bedömning
Spångholmsskolan: Annica Eld, Mattias Dahlberg och Jelena Lazic

Kartor

Karta över Aggarpsområdet
Klicka på bilden för att förstora

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser
Klicka på bilden för att förstora

Presentatörer

 • tar med egen dator med aktuell presentation
 • delar aktuell presentation med spårets moderator i god tid innan den 15 augusti.
 • varje presentation består av två delar:  20 minuter för presentation + 10 minuter för frågor

Moderatorer

 • har värdskap för presentationerna i spåret att hälsa välkommen, presentera och tacka
 • tar med sig en dator som fungerar
 • har tillgång till aktuell presentation på sin dator.  Presentatörer delar presentation med moderator
 • ansvarar för att fånga upp frågor efter varje föreläsning
 • förbereder egna frågor utifall inte publiken har frågor
 • håller koll på tider
 • se till att bensträckare erhålls
 • möter upp presentatörer
 • kontrollera att allt fungerar innan start
Share Button