Scroll To Top

SKA-modellen

I Svedala arbetar vi efter en modell som vi kallar för SKA (systematiskt kvalitetsarbete). Skolornas SKA ligger till grund för områdets SKA som sedan ligger till grund för Utbildnings SKA. Modellen utgår ifrån politiska mål och innebär ett upplägg för SKA-samtal, SKA-dokumentation och ett gemensamt uppföljningsarbete.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala