Skolornas resultat fortsätter förbättras

– Jag är stolt över vår personal och vår verksamhet. Vi har en hög ambition och ett starkt fokus på att utveckla en skola för att alla ska lyckas och arbetet ger resultat, menar Daniel Pedersen, utbildningsnämndens ordförande. Kommunen har satt som mål att Svedala kommun varaktigt ska räknas bland de främsta skolkommunerna i landet. Skolor i Svedala kommun ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat, och verksamheten ska också väcka nyfikenhet, lust att lära och vara en trygg miljö för alla barn och elever.

–  Svedala kommun driver ett målinriktat och långsiktigt utvecklingsarbete för att vara en skolkommun i framkant och därför är det glädjande att se att årets genomsnittliga meritvärde åk 9, fortsätter att öka och har förbättrats med 9 poäng från 225 i fjol, till 234 i vår, säger utbildningschef Johan Lundgren. En förklaring till de förbättrade resultaten är verksamheternas medvetna satsningar samt ett hårt arbete för att alla elever ska lyckas.

Lise-lott Nilsson tillträdde som grundskolechef i januari i år och är imponerad över det arbete som sker i kommunen.
– Alla har kämpat hårt tillsammans och samarbete är en nyckel för framgång. Vi ser att höga förväntningar i alla led ger de resultat vi vill, men vi kan inte slå oss till ro nu utan behöver titta på vilka utvecklingsområden som finns och vad vi kan göra för att fortsätta förbättra verksamheten. Vi behöver vässa vår förmåga att göra analyser så att vi kan välja och prioritera rätt saker och lägga kraft på det som har störst effekt för elevernas lärande. Vad kan vi göra för att behörigheten ska öka och vad kan vi göra för att skapa en skola där alla barn och elever möter en skola som skapar engagemang för lärande och ger barn och elever möjlighet att utvecklas.

Alla ska lyckas


Läsa, skriva, räkna
Kommunens resultat gällande eleverna i åk 2:s förmåga att läsa och skriva har förbättrats år för år sedan 2013. 2013 kunde 91% av eleverna läsa och skriva och i år är andelen som kan läsa 97% och andelen som kan skriva 96%. När det gäller elevernas förmåga att räkna ser vi inte samma utveckling då lika stor andel, 92%, kunde räkna 2013 och 2017.

Meritvärde
Naverlönnskolan är återigen den skola vars resultat förbättrats mest, 12 poäng i meritvärde, från 221 till 233, men vi ser också stora förbättringar på Klågerupskolan som ökat med 10 poäng från 231 till 241. Spångholmsskolans meritvärde är i stort sett oförändrat och ökar med 2 poäng till 233.

Meritvärde på Klågerupskolan, Naverlönnskolan och Spångholmskola

Behörighet
92% av eleverna i Svedala kommun är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, vilket är ungefär detsamma som för ett år sedan: Klågerupskolan är behörigheten 95%, Naverlönnskolan 93% och Spångholmsskolan 87%.

Share Button