Skolutvecklingsintresserade från hela Skåne kommer till Svedala

Den 6 mars 2024 står Svedala kommun värd för Syntes23 och ett år senare även för den stärre konferensen Lärarnas skolutvecklingskonferens som är en återkommande konferens som anordnas av FoU Skola, Skånes Kommuner.

Syntes 23, som är en kick-off för den stora konferensen äger rum redan den 6 mars i år samtidigt som det är en release av 14 utvecklingsartiklar skrivna av deltagare som medverkade på lärarnas skolutvecklingskonferens 2023 i Landskrona.

Releasen av Syntes är en möjlighet att mötas kring artiklarna, att ta del av skribenternas fördjupade resonemang och få inspel kring olika undervisningsutvecklingsarbeten i Skåne samt möta och diskutera med andra som arbetar med utveckling och analys i skola och förskola. Det är en mötesplats för alla inom utbildning som vill möta andra inom Skåne och ta del av och fortsätta diskussionen och samtalet om analys och kritiska frågor om utbildning med reflektion i vetenskaplig forskning.

​PROGRAM​​

14.00     Fika och mingla med andra som anmält sig från hela Skåne
14.30     FoU Skola och Svedala kommun hälsar välkommen
14.50     Parallella spår Utvecklingsartiklarna presenteras av
skribenterna. Presentation och diskussion i parallella spår.
16.15      Återsamling Vi blickar framåt mot Lärarnas
skolutveckingskonferens 2025
16.30      Avslutning

Konferenssal vån 1
 • Casemetodiken, ett sätt att utveckla språk- och kunskapsutveckling genom kollegiala samtal – ett ULF-projekt Andreas Ekblad – Svedala kommun
 • Bortom vardagen – motivation för matematiken i gymnasiets högre kurser Erik Thomé – Landskrona stad
 • Science-profil på högstadiet; på väg mot högre studier inom naturvetenskap Annika Schell – Helsingborgs stad och Vildana Bašić – Malmö Universitet
 • Att utveckla prov genom kollegialt arbete – exemplet yrkesutbildning på Komvux Kristina Hallberg, Yvette Johansson, Biljana Nilsson, Siv Lundkvist Westergren, Seka Borojevic, Lidija Lazarevic, Slavica Rankic och Maj-Lis Werner, Jens Ideland och Lisbeth Gyllander Torkildsen – Malmö stad
 • Stärk, synliggör och fördjupa barnens lärande – ett utvecklingsarbete genom den utforskande spiralen Eva Ringqvist, Josefin Lillsjö, Martina Martell och Cathylyn Ramos – Helsingborgs stad
 • Läslotsar i förskolan: För att fånga barnen behöver jag vara smart i stunden, ta till rörelse, tempo och inlevelse i berättandet Malin Bejram Ellström, Hanan Rababah, Camilla Jonasson – Malmö stad
 • Elever läser – en studie av lässatsning med hjälp av Skolverkets lärmodul Patricia Brandt och Helén Viebke – Åstorps kommun
Konferenssal vån 2
 • Äkta lärande eller bara trevliga stunder? – en undersökning av lärares upplevelser av ett utvecklingsarbete Emma Björemark – Malmö stad
 • Spår av en fortbildningsinsats Lotta Thelaus och Johanna Svalin – Lunds kommun
 • Att utvärdera undervisning i anpassad grundskola Linus Bromander – Kristianstads kommun
 • Kvalitet i förskolans undervisning Jenny Olsson Mohammad-Ali och Lena O Magnusson – Burlövs kommun
 • Lässtrategiprojektet (LSP) och Lust att läsa – systematiskt kvalitetsarbete i praktiken Ulrika Wirgin och Nina Svensson – Malmö stad
 • Ökad didaktisk medvetenhet i förskolan – en analys av förståelsen av teoretiska begrepp och lekresponsiv undervisning Henriette W Lundberg och Anne Dagner – Lunds kommun
 • Möjligheter med handledning för pedagogers språkutvecklande arbetssätt och barns språkutveckling  Monika Bengtsson och Selma Honsic – Helsingborgs stad

Läs mer om Syntes23 på Skånes Kommuners webbplats.

Share Button