Skolverket i samarbete med Nils Fredriksson Utbildning

Skolverket har gjort två filmer i samarbete med Malmö Högskola och Nils Fredriksson Utbildning i Svedala kommun. Filmerna handlar om textarbete i digitala miljöer, om granskning/källkritik och om att skriva på wikipedia, med lärare, bibliotikarie och elever från NFU.

Textarbete i digitala miljöer, granskning av Wikipediaartiklar (9:10)

Textarbete i digitala miljöer, att skriva artiklar på Wikipedia (6:22)

Share Button