Skolverkets studiepaket – “Sju timmar om…”

Skolverket erbjuder möjlighet till kompetensutveckling i form av olika utvecklingspaket med namnet “Sju timmar om…”. Utvecklingspaketen utgår från olika områden och innehåller material som kan användas i arbetet med att utveckla verksamheten. Områdena är skolövergripande och målgrupperna är olika; från förskola till gymnasiet. Gemensamt är att det inte bör ta mycket mer än sju arbetstimmar att bli klar med ett paket. Innan ni väljer vilket område ni tänker arbeta med bör en analys ha skett utifrån skolans behov.

Sju timmar om...

 

 

 

 

För alla “Sju timmar om…” gäller:

  • Att skolan först bör ha utfört en analys av hur behovet ser ut lokalt innan val av utvecklingsområde sker (använd gärna BRUK som stöd i den självvärderingen).
  • Grund i ett kollegialt lärande – något ni gör tillsammans i er verksamhet.
  • Delaktighet från förskolechef/rektor – en förutsättning och framgångsfaktor. Förskolechef/rektor behöver inte delta i arbetet med paketet, men vara beredd att prioritera ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete inom området.
  • Systematiskt kvalitetsarbete – innehåller kartläggning av nuläge, analys och uppställande av mål med utgångspunkt i frågor som Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?
  • Materialen i paketen, som texter, filmer och ljudfiler, utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Två av deltagarna i gruppen ges särskilda roller:

  1. Samtalsledaren leder arbetet.
  2. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning.

Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket.

Total tidsåtgång: cirka sju timmar

Läs mer om hur du arbetar med Sju timmar om på Skolverket.se
Se vilka olika “Sju timmar om” som finns tillgängliga.
Share Button