Socrative – verktyg för elevrespons

Socrative är ett digitalt verktyg för elevrespons som lärare kan använda för att få en bild av vad eleverna tycker, för att snabbt kolla av elevernas kunskaper eller för att låta eleverna tycka till och vara med och påverka. Socrative finns både som hemsida (Socrative Student och Socrative Teacher) och som app för både Android och IOS.

Socrative erbjuder olika verktyg för att arbeta med olika bedömning för lärande-tekniker. Du kan bland annat:

Socrative

  • Synliggöra elevernas lärande i undervisningen genom multimedverkande frågor (flerval, sant/falskt, kortsvar) och genom Exit tickets.
  • Aktivera eleverna som lärresurser för varandra genom Space race där eleverna arbetar i lag för att besvara olika frågor.Svarsrapporter kan visas som tabell direkt eller vid ett senare tillfälle, skickas som mejl, laddas ner eller skickas till GoogleDriver.

Läs Guide till Socrative för att lära dig mer om funktionerna i verktyget.

 

Share Button