Språkteamet börjar blogga!

Så roligt att ni hittat hit! Nu ger Svedalas språkteam sig i kast med att börja blogga! Vi kommer att försöka delge er vårt arbete med fokus på det vi tycker är viktigt att belysa inom språk, kommunikation, hörsel, läsning och skrivning.

I vårt uppdrag som kommunens språkteam i elevhälsan fokuserar vi på att med tidiga insatser stötta barn och elever i språklig sårbarhet och elever med hörselnedsättning. Vi stöttar eleverna och deras pedagoger i att göra undervisningen tillgänglig och att öka delaktigheten. Vi brinner för och pratar hela dagarna om  språkutveckling, högläsning, ordförråd, social kommunikation, visuellt stöd, Widgit Online och mycket annat…

Vi i våra liv, privat såväl som professionellt, funderar mycket över språkets betydelse. När i evolutionen började människan använda språk? Det är en intressant utgångspunkt för reflektion. Forskning visar att den tänkande människan började kommunicera med talat språk i samband med att hon började använda sig av mer avancerade verktyg. Man behövde kunna berätta om och hur man använde och konstruerade verktygen vilket ställde högre krav på ett mer utvecklat och nyanserat sätt att kommunicera.

Man ser också ett samband mellan framväxten av språk och människogruppens ökade storlek.  När vi började äta kött i större utsträckning så växte storleken på gruppen och språket fick också en utökad betydelse för socialt samspel. Språket växte alltså fram som ett medel för att överleva på ett mer effektivt sätt över generationer samt att kunna samspela med varandra på ett mer sofistikerat sätt.

Evolution

I skolan är behovet av att ta emot och producera språk stort. Särskilt i den läroplan som trädde i kraft 2011 är de språkliga kraven stora. För vissa elever övermäktiga. Man talar om språkliga förmågor som är ytterst abstrakta och komplicerade. Man kräver att elever i tidiga årskurser ska kunna argumentera och resonera. Kanske på ett sätt som de inte åldersmässigt är redo för.

Hur möter vi i skolan de krav som läroplanen ställer?
Hur möter vi och undervisar elever i dessa förmågor?
Pratar vi någonsin om vad begreppet “resonera” betyder?
Ger vi våra elever tillräckligt många modeller för att uppnå den språkliga uttrycksförmågan som de bör bemästra?

I vårt dagliga arbete i Svedala kommuns språkteam möter vi elever som stöter på språkliga utmaningar på olika sätt. Det tar för en del elever mycket kraft och energi att göra sig förstådda och/eller att förstå även vardagliga samtal.

Hur kan vi tillsammans stötta dessa elever att uppnå eller närma sig de krav som Lgr11 ställer?
Vilka strategier kan vi använda oss av för att möta de elever som befinner sig i en språkligt sårbar miljö?

Vill du läsa mer om den språkliga evolutionen samt läroplanens språkliga krav? Klicka på länkarna nedan
Hur homo blev sapiens
Så föddes vårt vassaste verktyg
Ny teori: Steget från läten till tal kan ha gått snabbt
Vilka språkliga krav ställer kunskapskraven?

Inlägget författat av Ulrika Trivin och Emma Gullin, Språkteamet, Elevhälsan

Share Button