Scroll To Top

Stöd för utvecklingsarbete

 

analys
Analys som stöd för utvecklingsarbete

STEG 1 VAD BEHÖVER VÅRA ELEVER

Steg 1 handlar om att göra en analys av skolans resultat. Analysen syftar till att identifiera en nyckelkompetens eller
nyckelförmåga att utveckla hos eleverna och som kan bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna.

I stödmaterialet analys som stöd för utvecklingsarbete kan du ta del av en kollegial modell för att göra en analys på en skola. Modellen syftar till att:
– fördjupa analysen och utmana personliga teorier
– skapa en god grund för ett långsiktigt utvecklingsarbete
– att lärare blir delaktiga och äger en gemensam förståelse för skolans målsättning.

 

Diskutera förutsättningar för ett kollegialt lärande

STEG 2 VAD BEHÖVER LÄRARNA FÖR ATT TILLGODOSE ELEVERNAS BEHOV

Det andra steget handlar om att skapa förutsättningar för det kollegiala utvecklingsarbetet.

Upplägg och struktur Hur ska arbetet läggas upp? Hur ofta ska lärarna träffas? Hur skapar vi förutsättningar för lärarnas lärande för att tillgodose elevernas behov? I lärmodulen Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans, finns ett stödmaterial för att genomföra kollegiala diskussioner kring struktur och förutsättningar för ett professionellt lärande.

Input och innehåll Vad behöver lärarna lära sig för att kunna tillgodose elevernas behov? På sidan Lärmoduler för kollegialt lärande och Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet finner du lärmoduler och diskussionsunderlag om allt ifrån ledarskap och kollegialt lärande till undervisning och inkludering.

 

undersok
Hur kan vi arbeta för att nå målet?

STEG 3 OMSÄTTA TEORI I PRAKTIK

När ett prioriterat mål är fastslaget och förutsättningar, struktur och upplägg är på plats kan det undersökande och kunskapsbildande arbetet påbörjas. Genom att ta del av nya kunskaper och sedan undersöka vad som fungerar och vad som inte fungerar i undervisningen, kan lärare omsätta vetenskapliga teorier i en beprövad erfarenhet.

I stödmaterialet Startkit – BFL genom kollegialt lärande och Hur kan vi arbeta för att nå målet med arbetet beskrivs olika modeller för kollegialt lärande.

 

utvardera
Undersökande lektionsobservationer

STEG 4  UTVÄRDERA EFFEKTERNA AV ARBETET

I utvärderingsfasen utvärderas effekterna av de nya metoder och förhållningssätt som lärarna tillämpar i undervisningen, det vill säga vad det professionella lärandet haft för inverkan på elevernas förmåga så som det uttrycks i den prioriterade målsättningen.

I stödmaterialet Undersökande lektionsobservationer kan du läsa om hur lärare kan synliggöra effekterna av sitt handlande genom lektionsobservationer som utgår ifrån skolans prioriterade mål.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala