Stödmaterial för analys av och undervisning i matematik

Utifrån aspekterna verktyg, självreflektion, kollegialt lärande och handledning har vi valt ut material främst från matematiklyftets moduler som har fått ett brett genomslag hos lärarna i Svedala kommun och som kan komma att anses vara en gemensam nämnare för kommunens matematikundervisning.

Länkarna leder till sidor där du finner mallar som kan vara ett stöd för att utföra analys av elevernas resultat i Förstå och använda tal,ALP respektive resultat på nationella prov i matematik. 

Läs mer i Matematik i Svedala.

Share Button