Studiematerial om npf för att öka förståelsen för eleverna

– Npf-materialet ska kunna användas övergripande för all personal i skolan. Även vaktmästare och matsalspersonal, säger Agneta Hell. Då kommer det troligtvis att ge mest och bäst effekt. Får hela skolans personal en gemensam värdegrund kring att möta alla utifrån sina förutsättningar och om man skapar en tillgänglig miljö så har man kommit en bit på väg. Det är också möjligt för vårdnadshavare att ta del av materialet eftersom det finns tillgängligt gratis på Spsms hemsida vilket möjliggör en gemensam plattform av kunskap.

Tar 20 timmar att gå igenom
Materialet är uppdelat i fem moment. Rekommendationen är att man använder det i ordningen från egen- och föräldraperspektiv, perception och kognition, pedagogiska strategier, problemskapande situationer och tillgänglig lärmiljö. Samtliga delar innehåller filmer, lästips och förslag på diskussionsfrågor.

– Det är viktigt att rektorn är med i processen när materialet ska användas, eftersom att det krävs en organisation för att personalen ska få tid att ta del av materialet. Vi beräknar att varje moment tar cirka fyra timmar, säger Lena Häägg. En person som håller i processen är också önskvärt, som leder samtalen och dokumenterar erfarenheter och reflektioner.

Klicka här för att ta del av SPSM:s studiematerial om npf.

Share Button