Scroll To Top

Svedala delar

Vi drar nytta av digitaliseringens möjligheter för att sprida våra pedagogers kunskap, inspirerande idéer och erfarenheter till fler.

Varmt välkommen att ta del av pedagogernas inspelade presentationer.

Hur kan vi få eleverna att bli aktiva producenter genom digitala verktyg?

Kyrkskolan: Malin Ek, Malin Hägg och Visar Kadriu

Efter vår kompetensutvecklingsdag den 15 augusti 2023 under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss, kan du nu ta del av Malins, Visars och Malins inspelade presentation.

Share Button

Att vidareutveckla ett förbättringsarbete

Roslättsskolan: Ann-Kristin Karlsson och Linn Tilly

Efter vår kompetensutvecklingsdag den 15 augusti 2023 under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss, kan du nu ta del av Ann-Kristins och Linns inspelade presentation.

Share Button

Analys för utveckling

Baraskolan: Sofie Kjellander, Erika Lindström och Annika Holm

Efter vår kompetensutvecklingsdag den 15 augusti 2023 under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss, kan du nu ta del av Sofies, Erikas och Annikas inspelade presentation.

Share Button

Differentierad undervisning i anpassad grundskola

Kyrkskolan: Caroline Nilsson

Efter vår kompetensutvecklingsdag den 15 augusti 2023 under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss, kan du nu ta del av Carolines inspelade presentation.

Share Button

Familjerast – lite av en berg-och-dal-bana!  

Roslättsskolan: Ulrika Janér

Efter vår kompetensutvecklingsdag den 15 augusti 2023 under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss, kan du nu ta del av Ulrikas inspelade presentation.

Share Button

Från teori till praktik – differentierad undervisning

Kyrkskolan: Jenny Uttke och Kathrin Runge

Efter vår kompetensutvecklingsdag den 15 augusti 2023 under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss, kan du nu ta del av Jennys och Kathrins inspelade presentation.

Share Button

Stationsarbete

Kyrkskolan: Nathalie Lindgren

Efter vår kompetensutvecklingsdag den 15 augusti 2023 under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss, kan du nu ta del av Nathalies inspelade presentation.

Share Button

Ordförrådets betydelse för skolframgång

Språkteamet, Barn- och elevhälsan: Ulrika Trivin och Emma Gullin

Efter vår kompetensutvecklingsdag den 15 augusti 2023 under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss, kan du nu ta del av Ulrikas och Emmas inspelade presentation.

Share Button
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala