Undersökande lektionsobservationer

”Att se vilken inverkan förändringar i undervisningen har för eleverna är en viktig drivkraft för att motivera till kompetensutveckling och förändra arbete i klassrummet.”
– Skolverket

Denna modell för lektionsobservationer är tänkt att användas av lärare för att undersöka och förstå hur vårt agerande i en viss kontext påverkar våra elever.

modell för obs

Läs vidare om modellen.

Share Button