Utvecklingsarbete på Naverlönnskolan

Våren 2015 tog Naverlönnskolan fram en plan för vad skolans utvecklingsarbete ska fokusera på och hur arbetet ska utformas utifrån målsättningen att alla ska lyckas.

Naverlönnskolan
Naverlönnskolan

 

 

 

 

 

 

 

I utvärderingar som genomfördes i slutet av läsåret 14/15 framkom ett behov av att förbättra skolans förmåga att utveckla elevernas entreprenöriella kompetenser så som initiativkraftmotivation och förmåga att ta ansvar. Parallellt med det kunskapsbildande arbetet med att utveckla elevernas lärande fanns ett behov av att utveckla likvärdig bedömning.

Kollegialt lärande i arbetslagen

Grunden för det kollegiala lärandet på Naverlönnskolan har, i enlighet med Helen Timperlys modell för undersökande och kunskapsbildande cykler, varit att utgå från de områden skolan behöver förbättra mest. Med stöd av Kvalitet och utveckling har ett antal lärmoduler tagits fram som ska stödja arbetet med att  utveckla undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

I arbetet med lärmodulerna läser lärarna in vad forskning säger inom ett visst område. Därefter diskuterar och planerar arbetslagen lektioner utifrån det som lyfts fram som framgångsrikt i forskningen. Lektionerna genomförs och lärarna observerar varandra för att följa upp effekterna av det nya agerandet. Varje lärare genomför sammanlagt fyra observationer och fyra observerade lektioner under läsåret. Efter varje lärmodul görs en utvärdering av effekterna på elevernas engagemang och lärande. Vad har man sett och vad har man lärt sig?

Ta del av material och följ arbetet

Du kan läsa mer om Naverlönnskolans mål, upplägg, och ta del av de lärmoduler som behandlas under läsåret.  Du kan också följa det pågående utvecklingsarbetet genom att ta del av inlägg som Naverlönnskolans förstelärare skrivit om det kollegiala arbetet med att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor:

Share Button

2 reaktioner på ”Utvecklingsarbete på Naverlönnskolan”

Kommentarer är stängda.