Scroll To Top

Utvecklingsplan som stöd för SKA

Mallen Utvecklingsplan som stöd för SKA som du finner på denna sida är tänkt som stöd för rektor att planera, genomföra och följa upp en skolas prioriterade mål. Prioriterade mål åsyftar de mål som är fastslagna av rektor i skolans SKA.

Arbetsgång

Vad

Varje utvecklingsplan kopplas till ett prioriterat mål
fastslaget av rektor i SKA. Utifrån det prioriterade målet
skall även ett primärt och ett sekundärt mål klargöras.

 

Nuläget beskrivs utifrån det prioriterade målet.

Vart

Tid för uppföljning och utvärdering bestäms och skrivs in
i planen. En primär och en sekundär målbild beskrivs.

Hur

Beskrivning görs både av innehåll och metod(er) för det kollegiala lärandet.

 

Resultat

Utgå ifrån nuläge och målbild och beskriv de förändringar som skett.

Utgå ifrån nuläge och målbild för att dra slutsatser av arbetet. Vad behöver åtgärdas, vad behöver säkerställas och vad behöver utvecklas?

 

Utvecklingsplan för utskrift

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala