Vi har bestämt oss!

Snart är det dags för skolans kompetensutvecklingsdag

Den 15 augusti går skolans kompetensutvecklingsdag av stapeln i Aggarpshallen. Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och denna konferens syftar till att stärka det senare.  Dagen kommer också bli startskottet för vårt arbete att gå från bra till utmärkt och flytta fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas lärande.

Klicka på länken för att ta del av uppdaterad information om föreläsare, olika spår och information om konferensen.


Vi har bestämt oss för att alla ska lyckas

 

Share Button