Workshop 3/3 – Naverlönnskolan

Workshops för kommunens lärare som undervisar i åk 4-9 + Gy. Syfte med eftermiddagen är att du ska fördjupa dig i några digitala verktyg, alternativt genomgå någon av webbstjärnans kurser, som du sedan använder dig av i någon av dina undervisningsgrupper. Vi vill ha din anmälan senast tisdagen den 24/2.

Du väljer mellan följande inriktningar:

Indelning i grupper om 5-8 personer.

Tid: 15.30-18.30

15.30 – 16.00 Mingel – Fika
16.00 – 18.30 Genomförande av webbkurs samt planering av lektionstillfälle

Share Button